Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe GOSET DUO S.C. Dariusz i Bożena Gos realizuje projekt pn. „Zwiększenie innowacyjności produktów i procesu produkcyjnego w firmie Goset Duo S.C poprzez zakup innowacyjnego urządzenia”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego urządzenia – lasera do wycinania tworzyw metalicznych.
Celem projektu jest wprowadzenie dwóch rodzajów innowacji: innowacji procesowej (zakup lasera do cięcia laserowego tworzyw metalicznych zmieni proces produkcyjny w przedsiębiorstwie) oraz innowacji produktowej (produkcja dwóch nowych urządzeń, tj. szlifierki taśmowe Goset G10 i G20).

Efekty projektu
W wyniku realizacji projektu nastąpi:
– wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie – 2 etaty,
– liczba wprowadzonych innowacji – 4 (innowacja produktowa – 2, innowacja procesowa – 1, innowacja nietechnologiczna – 1),

Wartość projektu: 2 411 269,86 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 750 000,00 PLN

Wybór waluty
PLN Złoty polski
EUR Euro