Zapytanie Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1 RPSW.02.05.pdf

Załącznik 1
Formularz oferty.doc

Załącznik 2
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.pdf

Załącznik 4
Wykaz zrealizowanych dostaw.doc

F.A.Q.

Uprzednio pobrane i wypełnione dokumenty proszę przesłać na adres: gosetduo@goset.com.pl

Wybór waluty
PLN Złoty polski
EUR Euro